Districtul Lions 124 Romania a avut privilegiul si onoarea de a primi vizita Presedintelui lnternational,dr. Naresh Aggarwal, in perioada 9-12 Martie! Presedintele International a participat activ la actiuni si proiecte ale Districtului nostru, incepand cu intalnirea liderilor Lions din Romania, continuand cu vizita la Centrul de plasament Mogosoaia alaturi de cluburile Lions si Leo din Bucuresti, testarea glicemiei alaturi de Clubul Lions Ploiesti, ceremonia de primire noi membri Lions si Leo la Clubul Buzau Mousaios si terminand cu vizita la Centrul Nicolae Cajal din Bucuresti!
Presedintele International a acordat diplome si medalii pentru recunoasterea si aprecierea activitatii leilor din Romania! Diplome de apreciere din partea Presedintelui International au fast acordate catre: IPDG Daniela Holzheimer, VDG1 Radu Cristea, VDG2 Dan Sain, PDG Andrei Kozma, PDG Paul loan Grecu, PDG Istvan David,Pre􀀁edintilor de Regiune Anamaria Zechiu Ciorogaru

Si Ciprian Iosep si PZP Victor Vasile, Pre􀀁edintilor de Comisii Olga Tranole 􀀁i Rome I Gutu.
Dr. Naresh Aggarwal a acordat medalia pentru leadership catre IPDG Daniela Holzheimer 􀀁i medalia Pre􀀁edintelui catre Guvernatorul D124 Romania, Dr. Ion Antonio Tache.
Multumiri echipei mele de Cabinet care a sprijinit acest tur de evenimente: IPDG Daniela Holzheimer, VDG1 Radu Cristea, VDG2 Dan Sain, Pre􀀁edinte Regiune SUD Ciprian Iosep, Pre􀀁edinte Regiune SUD-EST Anamaria Zechiu Ciorogaru, Pre􀀁edinti de Zona Cristian Vi􀀁an, Victor Vasile, Theodor Nita, Popovici Ramona Angela, colegilor din Comisiile de District Olga Tranole, Alina Iosep, Gutu Romel, Pre􀀁edintilor de club Alberto Dumitru, Lacramioara Mocanu 􀀁i tuturor colegilor ce au participat la suita de evenimente! Multumiri speciale fo􀀁tilor Guvernatori ai Districtului care ne-au sustinut activ: PDG Andrei Kozma si PDG Paul loan Grecu!
Cele mai speciale multumiri revin sotiei mele Dr. Carmen Tache pentru asistenta permanenta la fiecare detaliu al acestui turdeforta!
Pre􀀁edintele International a apreciat proiectele Districtului, in mod special propunerea de grant LIONS ROMANIA FOR DIABETES 􀀁i va acorda intregul sau sprijin dezvoltarii in continua re a lionismului romanesc!